نقد پکیج: اولین سایت نقد و بررسی دوره های آموزشی

پایتون | زبان شیرین برنامه نویسی

پایتون

در حال حاضر، زبان برنامه‌نویسی پایتون یکی از محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی در دنیا است. با استفاده از پایتون، شما می‌توانید برنامه‌های مختلفی را برای هر کاری که در ذهنتان دارید، بنویسید. این زبان برنامه نویسی بسیار قدرتمند، ساده و قابل فهم است و به همین دلیل، برای مبتدیان نیز مناسب است.

در این مقاله، به مبتدیان توصیه می‌شود که با مفاهیم اولیه پایتون آشنا شوند تا بتوانند برنامه‌های ساده را بنویسند. اگر شما به دنبال آموزش این زبان برای مبتدیان هستید، این مقاله می‌تواند به شما کمک کند. سافت 98

همچنین مطالعه کنید : نقد و بررسی دوره آموزش پایتون سون لرن

 

متغیرها و نوع داده‌ها در پایتون

شما می‌توانید از متغیرها برای ذخیره داده‌ها استفاده کنید. متغیرها می‌توانند حاوی انواع داده‌های مختلفی باشند، از جمله عدد، رشته، لیست و دیکشنری. برای مثال، در زیر یک متغیر با نام age تعریف شده است که حاوی یک عدد صحیح است:

age = 30

همچنین، در پایتون شما می‌توانید از نوع داده‌های مختلفی استفاده کنید. برای مثال، می‌توانید از نوع داده int برای عدد صحیح، نوع داده float برای اعداد اعشاری، نوع داده str برای رشته‌ها و نوع داده bool برای مقادیر درست یا غلط استفاده کنید.

عملگرها و عبارات در پایتون

شما می‌توانید از عملگرهای مختلفی برای انجام عملیات‌های مختلف استفاده کنید، برای مثال در زیر دو متغیر با نام x و y تعریف شده‌اند و مقدارشان به ترتیب برابر با ۵ و ۷ است:

x = 5

y = 7

در پایتون، می‌توانید از عملگرهای ریاضی استفاده کنید، برای مثال می‌توانید از عملگرهای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم استفاده نمایید. در زیر، نمونه‌ای از این عملگرها نشان داده شده است:

a = x + y  # جمع

b = x – y  # تفریق

c = x * y  # ضرب

d = x / y  # تقسیم

همچنین، در پایتون می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای مختلفی نیز استفاده کنید. برای مثال، می‌توانید از عملگرهای برابری، نابرابری، بزرگتر بودن، کوچکتر بودن، بزرگتر یا مساوی بودن و کوچکتر یا مساوی بودن استفاده کنید. در زیر، نمونه‌ای از این عملگرها نشان داده شده است:

a = x == y  # برابری

b = x != y  # نابرابری

c = x > y   # بزرگتر بودن

d = x < y   # کوچکتر بودن

e = x >= y  # بزرگتر یا مساوی بودن

f = x <= y  # کوچکتر یا مساوی بودن

استفاده از شرطی if-else 

برای استفاده از شرطی if-else در پایتون، شما می‌توانید از ساختار زیر استفاده کنید:

if condition:

    # اگر شرط برقرار باشد، این بخش اجرا می‌شود

else:

    # اگر شرط برقرار نباشد، این بخش اجرا می‌شود

در این حالت، شما با استفاده از کلیدواژه if یک شرط را مشخص می‌کنید ، اگر این شرط برقرار باشد بخشی که درون بلاک if قرار دارد اجرا می‌شود. در غیر این صورت  بخشی که درون بلاک else قرار دارد، اجرا می‌شود.

همچنین مطالعه کنید : نقد و بررسی دوره پایتون جادی (پیشرفته)

به عنوان مثال فرض کنید یک متغیر با نام age تعریف کرده‌اید و مقدار آن را به عنوان سن فردی که قصد ورود به یک کلاس را دارد، قرار داده‌اید. حال  می‌خواهید بررسی کنید که آیا این فرد مجاز به ورود به کلاس است یا خیر، اگر سن او بیشتر یا مساوی با ۱۸ سال است، مجاز به ورود به کلاس است و در غیر این صورت مجاز به ورود نیست.

برای انجام این کار، می‌توانید از شرطی if-else استفاده کنید. کد زیر نشان می‌دهد که چگونه این کار انجام می‌شود:

age = 20

if age >= 18:

    print(“این فرد مجاز به ورود به کلاس است.”)

else:

    print(“این فرد مجاز به ورود به کلاس نیست.”)

در این تکه برنامه، ابتدا متغیر age با مقدار 20 تعریف شده است، سپس با استفاده از شرطی if-else، بررسی می‌شود که آیا مقدار age بیشتر یا مساوی با ۱۸ است یا خیر. اگر بله، پیام “این فرد مجاز به ورود به کلاس است.” چاپ می‌شود، در غیر این صورت، پیام “این فرد مجاز به ورود به کلاس نیست.” چاپ می‌شود.

همچنین شما می‌توانید از شرطی if-elif-else نیز استفاده کنید. این ساختار به شما این امکان را می‌دهد که برای بررسی چندین شرط، از چندین بلاک if استفاده کنید. کد زیر یک مثال از استفاده از شرطی if-elif-else در پایتون است:

age = 20

if age < 18:

    print(“این فرد مجاز به ورود به کلاس نیست.”)

elif age >= 18 and age <= 25:

    print(“این فرد مجاز به شرکت در کلاس برای جوانان است.”)

else:

    print(“این فرد مجاز به شرکت در کلاس برای بزرگسالان است.”)

توضیح

در این مثال، ابتدا با استفاده از شرطی if بررسی می‌شود که آیا سن فرد کمتر از ۱۸ است یا خیر. اگر بله، پیام “این فرد مجاز به ورود به کلاس نیست.” چاپ می‌شود ، اگر سن بین 18 تا 25 بود پیام “این فرد مجاز به شرکت در کلاس برای جوانان است.” و  در غیر اینصورت پیام “این فرد مجاز به شرکت در کلاس برای بزرگسالان است.” چاپ می شود.

همچنین مطالعه کنید : نقد و بررسی دوره قراردادنویسی با برنامه نویسان

ساختارها در پایتون

در اینجا، به بررسی چند نکته در مورد استفاده از این ساختارها در پایتون می‌پردازیم:

 • ترتیب شرط‌ها مهم است: در شرطی if-elif-else، شرط‌ها به ترتیب بررسی می‌شوند و اگر یک شرط برقرار باشد، بلافاصله بلاک مربوطه اجرا می‌شود و بقیه شرط‌ها بررسی نمی‌شوند. بنابراین، اگر یک شرط کلی بررسی شود، باید در ابتدا قرار داده شود و شرط‌های دقیق‌تر در ادامه آن قرار گیرند.
 • شرط‌ها می‌توانند شامل عملگرهای مقایسه‌ای باشند: شرط‌ها معمولاً شامل عملگرهای مقایسه‌ای مثل بزرگتر-مساوی (>=)، کوچکتر-مساوی (<=)، برابر (==) و نامساوی (!=) هستند. در این حالت، اگر شرط برقرار باشد، بلافاصله بلاک مربوطه اجرا می‌شود.
 • می‌توانید چندین شرط را با یکدیگر ترکیب کنید: برای مثال،  از عملگرهای منطقی (and، or و not) برای ترکیب چندین شرط استفاده کنید.
 • می‌توانید یک شرط را به چند بلاک if-elif-else اختصاص دهید: شما می‌توانید یک شرط را به چند بلاک if-elif-else اختصاص دهید تا بر اساس مقدار آن شرط، برنامه را به بلاک‌های مختلف هدایت کنید.
 • می‌توانید از شرط‌های تودرتو استفاده کنید:برای مثال، شما می‌توانید شرطی داشته باشید که شرط‌های دیگری را درون خود داشته باشد.
 • شما می‌توانید از عملگر ternary برای نوشتن شرط‌های کوتاه استفاده کنید: عملگر ternary (?:) یک شرط کوتاه است که به شما اجازه می‌دهد به طور کوتاه‌تری یک شرط را بررسی کنید. در این روش، شما یک عبارت بعد از عملگر ternary قرار می‌دهید که در صورتی که شرط برقرار باشد، اجرا می‌شود و در غیر اینصورت، یک عبارت دیگر قرار می‌دهید که اجرا می‌شود.

همچنین مطالعه کنید : نقد و بررسی دوره آموزش پایتون توسینسو

مفاهیم دیگر پایتون عبارتند از:

 • حلقه for: حلقه for در پایتون، به شما اجازه می‌دهد تا برای هر عضو از یک آرایه یا لیست یک بلاک کد را تکرار کنید.
 • حلقه while: حلقه while نیز مانند حلقه for، یک ساختار کنترل جریان است، اما در این حالت به شما اجازه می‌دهد تا زمانی که یک شرط خاص برقرار باشد، یک بلاک کد را تکرار کنید.
 • توابع: توابع در پایتون می‌توانند به عنوان یک بلاک کد باشند که می‌توانند یک مقدار یا مقادیر ورودی دریافت کرده و یک مقدار یا مقادیر خروجی بازگردانند.
 • کلاس‌ها و شیء‌گرایی: در پایتون، شما می‌توانید کلاس‌های خود را تعریف کنید که شامل متغیرها و توابع هستند. با استفاده از کلاس‌ها، می‌توانید شیء‌های جدید بسازید که مبتنی بر کلاس باشند.
 • استثنائات: در پایتون، شما می‌توانید با استفاده از استثنائات خطاهای خود را مدیریت کنید. با استفاده از این مفهوم، می‌توانید برنامه خود را از خطاهای ناخواسته و خارج از کنترل محافظت کنید.
 • ماژول‌ها: ماژول‌ها در پایتون، فایل‌هایی هستند که شامل تعدادی تابع و کلاس هستند و می‌توانند در برنامه‌های پایتون دیگر مورد استفاده قرار گیرند. این روش، امکان استفاده مجدد از کدهای موجود را فراهم می‌کند.

همچنین مطالعه کنید : مقایسه تمام دوره های آموزش پایتون

نقدهای مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
درباره ما

اولین سایت نقد و بررسی دوره های آموزشی

به اشتراک‌گذاری نوشته
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
تبلیغات
تبلیغات
گالری ما