نقد پکیج: اولین سایت نقد و بررسی دوره های آموزشی

آموزشگاه

این دسته بندی مربوط به آموزشگاه ها می باشد.از این آموزشگاه ها می توان فرادرس،توسینو و 7learn و… اشاره کرد.