نقد پکیج: اولین سایت نقد و بررسی دوره های آموزشی

اینستاگرام

20 فرمول فروش سارا عبدی
دوره بیست فرمول سارا عبدی

سلام من داشتم ویدیو نقد پکیج خانم پریسا افشاری رو میدیدم یهو یه تیکه از مثالی که زده بودن دیدم